Rodopisectví

Od malička mě přitahuje vše, co je nějak spjaté s minulostí: lidé, knihy, stará selská stavení, muzea, řemesla, ručně dělané výrobky a archivy. Rodopisectvím jsem se začal zabývat až v roce 2008, kdy jsem se někde na internetu dočetl, že SOA Třeboň digitalizuje matriky. Touha zjistit něco o svých předcích ve mně dřímala už dlouhou dobu předtím. Bylo zajímavé vědět něco o Husovi, Karlovi IV a jiných velkých osobnostech doby minulé, ale čím více jsem četl o historii tím více jsem chtěl vědět, jak se živili moji předci, kde žili a jaké je potkávaly osudy. Digitalizací se má touha mohla rozjet naplno. 

Měl jsem to štěstí, že jsem jako dítě do pěti let svého věku ještě zažil několik svých praprarodičů,  obrazy některých z nich mě v mé mysli provázejí dodnes. Právě tyto vzpomínky na generaci, která ve svém mladém věku prošla první světovou válkou, ve mně vzbudily touhu, poodhalit tajemství jejich osudů. Když jsem se chtěl začít vyptávat na životy svých praprarodičů, tak bohužel už nežili ani moji prarodiče. Pár střípků se mi podařilo posbírat z vyprávění mých rodičů a pratet. Nejvíce mě zajímá rod Filipů, vznik příjmení nebylo těžké uhádnout. Náš předek nám předal příjmení svým křestním jménem Filip. Moji předci, které jsem znal, pocházeli z malé obce Mezilesí na lukavecku. Netrpělivě jsem tedy na digiarchivu čekal na písmeno L (farnost Lukavec) a na jaře roku 2009 jsem se dočkal. Začátek bádání nebyl nijak složitý, ale najít předka Jana Filipa, který se nar. cca r. 1765 nebyla zrovna chůze po vyšlapané cestičce. Nakonec mě jeden nenápadný zápis v matrice, po třech letech, posunul z Týna, osady vedle Mezilesí dnes Zelená Ves, kde se Jan objevil roku 1817, do Soušic na kácovsku. Kácovské matriky začínají rokem 1658, takže naděje, že překročím hranici začátku 18. století byla reálná což na lukavecku nebylo možné.... K matrikám je pěkně vypracovaný jmenný index, který vyhledávání hodně usnadňuje. I přesto nastal problém, kdy u svatby Jana Filipa dědy předchozího Jana roku 1723 nebyl připsaný otec a Janů Filipů v této lokalitě, v této době a podobného věku bylo několik. Nezbývalo než se smířit s tím, že už nedokáži potvrdit otce Jana Filipa narozeného cca r. 1700. Moje představa byla, že jím byl nejspíš Václav Filip ze Soušic, leč nepotvrzená žádným zápisem. Otcovskou lini rodu Filipů jsem začal považovat za uzavřenou. Vše nasvědčovalo tomu, že náš předek Filip pocházel od Střechova. Tato představa se zakládala na faktickém výskytu příjmení Filip v druhé půli 17. stol. ve Střechově nad Sázavou, Soušicích a Trhovém Štěpánově. Široko daleko se jiní Filipové nevyskytovali. Jen v Janovické Lhotě u Uhlířských Janovic byl v Berní rule zapsaný Filipovský grunt pustý. Ve zpovědním seznamu z třicátých let 17. stol. jsou zapsáni v Lhotě Janovské Filip s Filipkou. Nakonec gruntovní knihy odhalily, že se jednalo o Filipa Krčmáře, zřejmě se jeho příjmí odvozovalo od jeho hostinské živnosti. Začal jsem se tedy věnovat bádání jiných spřízněných rodů a až po několika letech mě náhoda zavála k rodopisci Janu Kubálemu a ten mě seznámil s doc.RNDr. Eduardem Krajníkem CSc., který má rod Filipů ze Střechova ve vývodu předků své manželky. S jeho velkou pomocí jsem se dostal k Tomášovi "Filipovýmu", svobodníkovi ze Střechova nad Sázavou, narozenému cca r. 1603. Nakonec se ukázalo, že všichni Filipové ze svobodnických vesnic kolem Střechova s výjimkou Trhového Štěpánova, byli potomci zmíněného Tomáše. Moje domněnka, že otec Jana Filipa oddaného roku 1723 byl Václav, nebyla správná. Správnou odpověď, kdo byl otcem zmíněného Jana Filipa, je možné vyčíst jen ve svobodnických knihách. Byl jím Jiří Filip ze Soušic, bratr Václava. 

Cesta k Filipovi vede možná do sousedního Trhového Štěpánova, kde byl nějaký Tomáš Filipů už začátkem druhé půle 16. století, kterého tam uvádí zpráva v Komorním soudu 1591 a týkala se událostí z let 1562 - 1564. Možná právě jeho otec byl hledaný Filip, zakladatel rodu Filipů na kácovsku. Tomáš Filipů z Trhového Štěpánova by mohl být děd Tomáše Filipového svobodníka ze Střechova nad Sázavou. Roku 1630 je ve zpovědním seznamu ze Střechova uvedený Martin Filip, mohlo by se jednat o otce Tomáše Filipa nar. 1603 a syna Tomáše Filipa z Trhového Štěpánova.    Děkuji za spolupráci doc.RNDr. Eduardovi Krajníkovi CSc. a Janu Kubálemu.


robert_filip@centrum.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky