- č.p. 15 původně "u Počinků" později "u Matoušů" -


 • r. 1623 grunt po Janovi Počinkovi, zůstali po něm sirotci Martin a Václav
 • r. 1623 ujal dvůr Martin Počinek, syn nebožtíka Jana Počinka, manželka nového hospodáře Kateřina
 • od r. 1663 držitelem gruntu Václav Počinek, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Dorota, dcera Jakuba Musela z Hlasiva
 • od r. 1703 držitelem gruntu Martin Lukáš, syn Jana Lukáše ze Staré Vožice, manželka nového hospodáře Alžběta, dcera Václava Počinka předešlého držitele
 • od r. 1739 držitelem gruntu Pavel Lukáš neb Počinek, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jana Šaláta, sedláka z Pohnání
 • od r. 1759 držitelem gruntu Jakub Bednář, syn Ludvíka Bednáře ze Staré Vožice, pravděpodobně havíře, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Jana Knotka z Hlasiva
 • od r. 1766 držitelem gruntu Jan Nekovář, chalupník z Dolních Hořic, syn Jakuba Nekováře z Dolních Hořic, manželka nového hospodáře Rozina
 • od r. 1783 držitelem gruntu Jan Jůza, syn Jana Jůzy neb Suka ze Staré Vožice č.p. 10, manželka nového hospodáře Rozina, dcera Jana Nekováře předešlého držitele
 • od r. 1801 držitelkou gruntu vdova po Janovi Jůzovi neb Počinkovi, Rozina
 • od r. 1805 držitelem gruntu Matěj Jůza neb Počinek, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Matěje Bednáře neb Ševce ze Staré Vožice č.p. 24, druhá manželka Matěje Jůzy neb Počinka Marie, dcera Josefa Jůzy, sedláka z Hlasiva
 • r. 1809 Matěj Jůza neb Počinek, prodal díl gruntu Matějovi Hladíkovi, familiantovi z Blanice a tím vzniká nová chalupa s č.p. 41 
 • r. 1818 Matěj Jůza neb Počinek a Matěj Hladík držící kromě chalupy č.p. 41 také grunt č.p. 38 , prohandlovali mezi sebou tyto dvě usedlosti č.p. 15 a č.p. 38
 • od r. 1818 držitelem gruntu Matěj Hladík, syn Matouše Hladíka, havíře ze Staré Vožice později pastýře v Blanici, Matouš Hladík původem z Blaničky, Matěj Hladík opět sloučil pozemky č.p. 15 a č.p. 41 v jeden celek, příchodem Matěje Hladíka na tento grunt se tu začalo říkat u Matoušů, Matějovi Hladíkovi se zřejmě říkalo ve Staré Vožici lidově Matěj Matoušů, přízvisko získal po jeho otci Matoušovi Hladíkovi, naopak Matěj Jůza neb Počinek si odnesl na č.p. 38 i název jeho rodného gruntu a na č.p. 38 se od té doby začalo říkat u Počinků, manželka Matěje Hladíka Rozálie, dcera Františka Vandrovce sádeckého z Chýnova
 • r. 1820 po smrti Matěje Hladíka ustanoven dědicem nezletilý Jan Hladík neb Matouš, syn předešlého držitele, než Jan dosáhl zletilosti, hospodařil na této usedlosti Václav Bárta, syn Matěje Bárty svobodníka z Horních Hrachovic č.p. 2, Václav si vzal vdovu po Matějovi Hladíkovi Rozálii, 
 • r. 1826 prodávají poručník Jana Hladíka František Hladík a spoluporučnice Rozálie Hladíková domek č.p. 41 s dvorkem a zahrádkou bez rolnických pozemků Janovi Brychtovi ze Staré Vožice č.p. 12
 • od r. 1828 držitelem gruntu č.p. 15 Jan Hladík neb Matouš, syn bývalého hospodáře Matěje Hladíka, manželka nového hospodáře Marie, dcera Josefa Soukupa zedníka a domkáře z Ratibořských Hor č.p. 127
 • od r. 1862 držitelem selské živnosti František Hladík neb Matouš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Marie, dcera Františka Raka sedláka ze Staré Vožice č.p. 20, druhá manželka Františka Hladíka Antonie, dcera Václava Sochora, chalupníka z Lhýšova č.p. 14
 • od r. 1897 držitelem selské živnosti František Hladík neb Matouš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anežka, dcera Jana Šťastného, rolníka ze Staré Vožice č.p. 40
 • r. 1921 držitelem živnosti stále tentýž František Hladík neb Matouš *1869, společně s ním na živnosti: Anežka manželka *1876, Marie dcera *1899, František syn *1901, Anežka dcera *1905, Josef syn *1907, Alžběta dcera *1909, Emanuel syn *1916, Antonín syn *1920