- č.p. 39 "u Vojáků" -


  • r. 1797 díl z gruntu č.p. 12 Stejskalového, kupuje od Matěje Brychty Jakub Macek ze Staré Vožice, tím vzniká nová selská usedlost č.p. 39
  • r. 1798 kupuje usedlost František Kříž, voják od císařského, královského, hohenzollernského, kyrysnického regimentu původem z Dolních Hořic, manželka nového držitele Markéta, dcera Josefa Havlíčka chalupníka na Moravě, po smrti Markéty si František Kříž vzal za manželku Marii, dceru Matěje Brychty sedláka ze Staré Vožice č.p. 12, podle předešlého povolání Františka Kříže se zde na této usedlosti začalo říkat u Vojáků, František Kříž pocházel z mlynářského rodu
  • r. 1828 přejímá do svého držení usedlost Marie, vdova po Františkovi Křížovi, spolu s ní na usedlosti hospodaří její druhý manžel Josef, syn Matěje Vrby sedláka z Blaničky č.p. 2, Matěj Vrba původem z Dolních Hořic, Josef Vrba při svatbě r. 1828 vysloužilým kapitulantem, druhý voják v řadě na této usedlosti jen potvrdil její lidový název
  • od r. 1846 držitelem chalupnické živnosti Jakub, syn Matěje Lamače sedláka z Dědic mladovožického panství, manželka nového hospodáře Marie, dcera Matěje Kazdy neb Ryndy ze Staré Vožice č.p. 14
  • od r. 1869 držitelem živnosti Václav Vrba doposud chalupník ve Staré Vožici č.p. 8, syn Václava Vrby chalupníka ve Staré Vožici č.p. 8 původem z Dolních Hořic č.p. 12, manželka nového hospodáře Terezie, dcera Vojtěcha Pletichy sedláka z Pohnání č.p. 15
  • před r. 1883 ujal živnost Jan Kotrč, syn Josefa Kotrče rolníka a šenkýře ze Staré Vožice č.p. 21, manželka nového hospodáře Barbora, dcera Františka Kazdy neb Ryndy ze Staré Vožice č.p. 14
  • od r. 1915 držitelem živnosti po zemřelém hospodáři Janovi Kotrčovi jeho syn František Kotrč
  • r. 1921 držitelem živnosti stále tentýž František Kotrč ještě svobodný mládenec, spolu s ním na živnosti jeho matka Barbora a jeho bratr Josef Kotrč, řeznický tovaryš