- rodokmen Adam -

Grunt Adamů se nacházel v Nesvačilech na prosečském panství, po Jiříkovi Adamovi obsadil grunt roku 1695 Jiří Hlásek z Německé Lhoty dnes Nízké Lhoty, zvaný po gruntu Jiří Adam.Jan Hlásek * cca 1611 ? / + ??

Marjána ? * cca 1615 ? / + ??

∞ ??

I

Lukáš Hlásek * cca 1637 ? / + 19.4.1711 Německá Lhota

Magdaléna ? * cca 1640 ? / + 27.3.1717 Německá Lhota

∞ ??

I

Jiří Hlásek neb Adam * 30.3.1670 Německá Lhota / + 13.12.1738 Nesvačily

Magdaléna Kramaříková * 15.7.1673 Důl / + 1716 Nesvačily

∞ 31.1.1695 Pošná

I

Matěj Adam neb Menšík * 10.?1710 Nesvačily / + 24.4.1783 Německá Lhota č.p. 5

Mariana Lučanová * 16.1.1710 Zahrádka / + 9.1.1782 Německá Lhota č.p. 5

∞ 13.11.1730 Pošná

I

Martin Adam neb Menšík * 31.10.1751 Německá Lhota / + 8.5.1828 Německá Lhota č.p. 5

Kateřina Křížová * 27.3.1749 Vysoká Lhota / + 6.4.1805 Německá Lhota č.p. 5

∞ 4.2.1777 Pošná

I

Jan Adam * 29.4.1781 Německá Lhota č.p. 5 / + 5.5.1855 Německá Lhota č.p. 5

Mariana Vaverková * 20.4.1782 Vysoká Lhota č.p. 15 / + 15.11.1860 Německá Lhota č.p. 5

∞ 11.2.1800 Pošná

I

Jan Adam * 25.8.1825 Německá Lhota č.p. 5 / + 22.12.1898 Německá Lhota č.p. 5

Josefa Sobotková * 12.3.1836 Roučkovice č.p. 7 / + 21.2.1903 Německá Lhota č.p. 16

∞ 3.3.1862 Pacov

I

František Adam * 23.1.1868 Německá Lhota č.p. 16 / 11.4.1906 Německá Lhota č.p. 13

Marie Jelínková * 9.10.1866 Hodějovice č.p.7 / + 1910 - 1914 Mezilesí č.p. 42

∞ 18.4.1893 Věžná

I

Marie Adamová * 17.8.1894 Německá Lhota č.p. 19 / + 29.6.1971 Mezilesí č.p. 42

Václav Filip * 12.1 1891 Mezilesí č.p. 23 / + 21.9.1977 Mezilesí

∞ 27.9.1915 Lukavec

I

Josef Filip * 23.6.1919 Mezilesí č.p. 42 / + 16.6. 1986