- č.p. 22 "u Vávrů" -


 • r. 1623 grunt Vavřince Boušky 
 • od r. 1654 držitelem gruntu Václav Vávrů, synovec Vavřince Boušky neb Vávry po jehož křestním jménu dostal grunt název, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jana Mužíka sedláka z Hlasiva
 • od r. 1685 držitelem gruntu Jiří Vávra, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Václava Suka ze Staré Vožice pozdějšího č.p. 10
 • od r. 1716 držitel gruntu Petr Březina z Hlasiva dnešního č. p. 1, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jiřího Vávry předešlého držitele
 • od r. 1734 držitelem gruntu Jakub Březina neb Vávra, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Mariana, dcera Matěje Plášila z Brné u Obrataně
 • od r. 1766 držitelem gruntu Jan Březina neb Vávra, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jakuba  Boušky z Vřesců
 • od r. 1806 držitelem gruntu Tomáš Vávra, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Veronika, dcera Jana Pospíchala ze Staré Vožice č.p. 2
 • od r. 1824 držitelem gruntu Josef Vávra, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Václava Krále sedláka z Rodné č.p. 11
 • od r. 1859 držitelem živnosti Josef Vávra, syn předešlého držitele
 • od r. 1875 držitelkou živnosti Marie, vdova po Josefovi Vávrovi, dcera Tomáše Málka sedláka z Hlasiva č. p. 16 
 • od r. 1877 držitel živnosti  Emanuel Jůza ze Staré Vožice, vzal si vdovu po Josefovi Vávrovi Marii rozenou Málkovou a ujal grunt Vávrů 
 • od r. 1898 držitelem živnosti Josef Vávra, syn Josefa Vávry bývalého držitele, manželka nového hospodáře Antonie, dcera Jana Švece z Řemíčova č.p. 13
 • r. 1921 držitelem živnosti stále tentýž Josef Vávra