- č.p. 22 "u Vávrů" -


 • r. 1623 grunt Vavřince Boušky 
 • od r. 1654 Václav Vávrů synovec Vavřince Boušky neb Vávry po jehož křestním jménu dostal grunt název 
 • od r. 1685 Jiří Vávra syn Václava Vávry předešlého hospodáře 
 • od r. 1716 Petr Březina z Hlasiva dnešního č. p. 1 zeť Jiřího Vávry 
 • od r. 1734 Jakub Březina syn Petra Březiny neb Vávry předešlého hospodáře
 • od r. 1766 Jan Březina syn Jakuba Březiny neb Vávry předešlého hospodáře
 • od r. 1806 Tomáš Vávra syn Jana Březiny neb Vávry předešlého hospodáře 
 • od r. 1824 Josef Vávra syn Tomáše Vávry předešlého hospodáře
 • od r. 1859 Josef Vávra syn předešlého hospodáře
 • od r. 1875 Marie vdova po Josefovi Vávrovi rozená Málková z Hlasiva č. p. 16 
 • od r. 1877 Emanuel Jůza ze Staré Vožice, vzal si vdovu po Josefovi Vávrovi Marii rozenou Málkovou a ujal grunt Vávrů 
 • od r. 1898 Josef Vávra syn Josefa Vávry bývalého hospodáře 
 • r. 1921 stále tentýž Josef Vávra