- č.p. 38 "u Počinků" -


 • r. 1795 prodal Václav Tenkl jinak Vokurka polovici gruntu Vokurkovského Josefovi Královi, kováři ze Staré Vožice č.p. 25, tím vzniká nová usedlost s č.p. 38, manželka Josefa Krále Lidmila Bejdová
 • od r. 1804 do r. 1810 je č.p. 38 v držení majetku č.p. 21 gruntu Vokurkovského jako sloučená živnost
 • r. 1810 kupuje č.p. 38 Matěj Hladík od Bernarda Šálka, Matěj Hladík, syn Matouše Hladíka havíře ze Staré Vožice později pastýře v Blanici původem z Blaničky, manželka Matěje Hladíka Rozálie, dcera Františka Vandrovce sádeckého z Chýnova
 • r. 1818 Matěj Hladík a Matěj Jůza jinak Počinek ze Staré Vožice č.p. 15 prohandlovali mezi sebou usedlosti č.p. 15 a č.p. 38
 • od r. 1818 držitelem gruntu Matěj Jůza jinak Počinek, Matěj Jůza si na tento grunt přinesl přezdívku po gruntu Počinkovském a na č.p. 38 se proto začalo říkat u Počinků, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Matěje Bednáře jinak Ševce ze Staré Vožice č.p. 24, druhá manželka Matěje Marie, dcera Josefa Jůzy, sedláka z Hlasiva
 • od r. 1832 vdova po Matějovi Jůzovi Marie rozená Jůzová z Hlasiva
 • od r. 1837 držitelem gruntu Jan Dejmek, syn Jana Dejmka chalupníka ze Staré Vožice č.p. 3, manželka nového hospodáře Anna, dcera Václava Svatoše svobodníka z Křtěnovic č.p. 6
 • od r. 1844 držitelem gruntu Josef Jůza jinak Počinek, syn Matěje Jůzy jinak Počinka, manželka nového hospodáře Anna, dcera jana Ševce sedláka z Řemíčova č.p. 13
 • r. 1890 umírá Josef Jůza jinak Počinek a od té doby do r. 1898 je usedlost neobydlena, syn Josefa Jůzy Emanuel Jůza jinak Počinek žije na usedlosti č.p. 22 u Vávrů s vdovou po Josefovi Vávrovi Marií, dcerou Tomáše Málka sedláka z Velkého Hlasiva č.p. 16 
 • r. 1898 se na usedlost u Počinků vrací Emanuel Jůza se svojí manželkou Marií rozenou Málkovou, někdy v průběhu dřívějších let se z půl gruntu stává chalupa
 • od r. 1906 držitelem chalupy Emanuel Jůza jinak Počinek, syn Emanuela Jůzy předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jana Šťastného chalupníka ze Staré Vožice č.p. 40
 • r. 1921 držitelem chalupy stále tentýž Emanuel Jůza jinak Počinek *1879 spolu sním na živnosti: Anna manželka *1879, Marie Jůzová dcera *1900 (nemanželská dcera Anny), František syn *1902 (nemanželský syn Anny), Anežka dcera *1909, Karel syn *1912, Antonie dcera *1916