- č.p. 18 původně "u Kovářů" později "u Kováříků" -


 • r. 1623 chalupa nebožtíka Jana Kováře, zůstala po něm vdova Dorota, sirotci Pavel, Alžběta a Jan
 • r. 1625 prošacována chalupa Pavlovi staršímu synovi neb. Jana Kováře, Pavel Kovářů později ševcem po vandru a u tohoto řemesla zůstal
 • od r. 1635 držitelem chalupy Jiří Kovář, manželka nového kováře Kateřina
 • od r. 1656 po smrti Jiříka Kováře, kovářem jeho syn Oldřich, ale jen do r. 1660, po té kupuje chalupu po Janovi Kukačkovi (č.p. 9) 
 • od r. 1663 držitelem chalupy Jan Michálek kovář, syn Pavla Michálka z Pohnánce, Jan od r. 1647 kovářem na Horách Ratibořských, od r. 1654 kovářem v Blanici, manželka nového kováře Dorota, dcera Matěje Novotného tkalce na Horách Ratibořských
 • od r. 1685 držitelem chalupy Václav Lavička, kovář propuštěný do chýnovského panství z Miličína, Václav Lavička též v gruntovních knihách psaný jako Labička a Lahvička, v matrikách při křtech svých dětí ho farář psal jako Václava Svobodu, v Berní rule je roku 1654 v Miličíně uvedený zahradník Pavel Lavička z toho usuzuji, že Lavička je správně
 • od r. 1718 držitelem chalupy Matěj Dvořák, syn Václava Dvořáka z Chotčin, Matěj nejprve kovářem v Obratani, manželka nového kováře Mariana, dcera Pavla Doležala z Obrataně
 • od r. 1747 držitelem chalupy Tomáš Dvořák neb Kovář, syn předešlého držitele, manželka nového kováře Alžběta, dcera Martina Mareše z Blanice, někdy v období držení chalupy Tomášem Dvořákem neb Kovářem zde zaniká kovárna a vzniká nová kovárna na návsi č.p. 25, kde je kovářem Josef Král, další držitelé se zde živili už jen polním hospodářstvím, r. 1751 bylo obnovené dolování stříbra, které bylo koncem 17. stol. zastaveno, bylo třeba více železných nástrojů z tohoto důvodu mohla být původní kovárna nedostačující
 • od r. 1771 držitelem chalupy Josef Bednář, syn Jakuba Bednáře neb Ševce ze Staré Vožice č.p. 24, manželka nového hospodáře Mariana, dcera Tomáše Dvořáka neb Kováře předešlého držitele
 • od r. 1814 držitelem chalupy Matěj Bednář neb Kovář, syn předešlého držitele
 • od r. 1818 držitelem chalupy František Hladík později nazývaný Kovářík, syn Matouše Hladíka nájemníka z blanického dvora, dříve havíře ze Staré Vožice, František Hladík, bratr Matěje Hladíka neb Matouše sedláka ze Staré Vožice č.p. 15, manželka nového hospodáře Anna, dcera Tomáše Koldy sedláka z Velkého Hlasiva č.p. 52
 • od r. 1865 držitelem chalupy Jan Hladík neb Kovářík, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Františka Lukáše chalupníka z Ratibořic č.p. 18
 • od r. 1883 držitelem chalupy Václav Šilha, syn Jana Šilhy rolníka z Velkého Hlasiva č.p. 9, Václav si vzal vdovu po předešlém držiteli Kateřinu rozenou Lukášovou z Ratibořic
 • od r. 1859 do r. 1892 nájemníky polovice chalupy židovské rodiny, první z nich Jákob Reiner pomocník při vyrábění papíru z Mladé Vožice, od r. 1883 nájemníkem jeho zeť Jákob Štern obchodník, měl za manželku Barboru dceru Jákoba Reinera
 • od r. 1892 nájemníkem polovice chalupy František Kůrka, syn Františka Kůrky chalupníka ze Starovožických Výlevů č.p. 31, manželka nového nájemníka Albína, dcera Josefa Budaře rolníka z Podolí č.p. 11, František Kůrka nájemníkem ještě r. 1900, r. 1910 už se polovice chalupy nevyužívala jako nájemná
 • od r. 1892 držitelem chalupy František Kazda, syn Františka Kazdy neb Ryndy rolníka ze Staré Vožice č.p. 14, manželka nového hospodáře Antonie, dcera Jana Bednáře rolníka ze Staré Vožice č.p. 40
 • r. 1921 držitelem živnosti stále tentýž František Kazda *1869, spolu s ním na živnosti: Antonie manželka *1871, Marie dcera *1894, Barbora dcera *1904, Josef syn *1907, Růžena dcera *1912