- č.p. 2 původně "u Vaňků" později "u Karlů" nakonec "u Náramníčků" -


 • r. 1623 grunt Jana Bohuslava jest zaplacený, manželka Magdalena 
 • r. 1641 ujal grunt Bohuslav Baňků (Vaňků) nejstarší syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna
 • r. 1667 ujal grunt po nebožtíkovi Bohuslavovi Vaňkovi nejstarší syn Jiřík Vaněk, manželka nového hospodáře Alžběta, dcera Matěje Mužíka sedláka z Hlasiva
 • od r. 1685 držitelem gruntu Josef Petr, syn Jakuba Petra z Lažan u Chýnova manželka nového hospodáře vdova po Jiříkovi Vaňkovi Alžběta rozená Mužíková
 • od r. 1710 držitelem gruntu Matěj Vaňek, syn Josefa Petra jinak Vaňka předešlého držitele, Matějovi zůstalo příjmení po gruntu Vaňek pro všechny úřední zápisy, manželka nového hospodáře Marie, dcera Pavla Čermáka z Pohnánce
 • od r. 1746 držitelem gruntu Václav Vaňek, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Jakuba Raka podruha ze Staré Vožice u Marešů
 • od r. 1656 držitelem gruntu Jakub Vaňek, bratr předešlého držitele, manželka nového hospodáře Magdalena, dcera Jana Stejskala sedláka ze Staré Vožice, Jakub Vaněk od r. 1759 držitelem gruntu Mikšíkovského 
 • mezi lety 1758 - 1776 grunt pustý
 • od r. 1776 držitelem gruntu Jan Pospíchal podruh ze Staré Vožice, syn Pavla Pospíchala z Kloužovic, manželka nového hospodáře Magdalena, dcera Matěje Macka jinak Lukáše sedláka ze Staré Vožice, roku 1799 prodal Jan Pospíchal polovici gruntu Vaňkovského  Václavovi Tenklovi jinak Vokurkovi ze Staré Vožice č.p. 21  z této polovice vznikl nový selský grunt s č.p. 40 "u Kadleců" lidově "u Kalců"
 • od r. 1803 držitelem gruntu č.p. 2 Václav Pospíchal, jinak Vaňek, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Alžběta Pátková
 • od r. 1816 držitelem gruntu Tomáš Volf chalupník z Ratibořic č.p. 18, syn Václava Volfa z Jeníčkovi Lhoty chotovinského panství, manželka nového hospodáře Mariana, dcera Jakuba Kuny z Jeníčkovi Lhoty
 • od r. 1819 držitelem gruntu Matěj Tenkl, syn Matěje Tenkla sedláka z Kladerub č.p. 5, manželka nového hospodáře Marie, dcera Jiřího Knotka chalupníka z Ratibořic č.p. 18
 • od r. 1828 držitelem gruntu Jan Mareš, syn Václava Mareše sedláka z Blanice č.p. 13, manželka nového hospodáře Josefa, dcera Karla Elšlégra havíře a domkáře ze Staré Vožice č.p. 33, Karel Elšlégr krátký čas (1827 - 1828) sedlákem ve Staré Vožici č.p. 2 bez zápisu v gruntovní knize, zde také roku 1828 umírá, podle Karla Elšlégra se zde začalo říkat "u Karlů", druhá manželka Jana Mareše Marie, dcera Tomáše Krška domkáře ze Staré Vožice č.p. 5
 • od r. 1855 držitelem gruntu František Mareš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Barbora, dcera Petra Podráského sedláka z Ratibořic č.p. 8, za Františka Mareše se stala z gruntu chalupa
 • od r. 1880 držitelem chalupy Václav Mareš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Marie, dcera Václava Macka sedláka ze Staré Vožice č.p. 13
 • od r. 1898 držitelem chalupy Václav Jůza mistr krejčovský ze Staré Vožice č.p. 6, syn Jana Jůzy domkáře ze Staré Vožice č.p. 6, manželka nového hospodáře Barbora, dcera Jana Faua sedláka z Hlasiva č.p. 26
 • r. 1921 na chalupnické živnosti stále tentýž Václav Jůza vdovec  *1858, spolu sním na živnosti: Božena dcera *1882, Josef syn *1896