- č.p.11 "u Mikšíků" -


 • r. 1623 grunt nebožtíka Mikuláše Bohuslava    
 • r. 1625 ujal grunt Bohuslav Bohuslav syn předešlého držitele nazývaný a psaný také jako Mikuláš Bohuslav a Bohuslav Mikšík, příjmení Mikšík se v dalších časech na tomto gruntu ustálilo, v berní rule roku 1654 je Bohuslav psaný jako Bohuslav Rychtář, v té době byl ve Staré Vožici rychtářem
 • r. 1683 ujal grunt Mikuláš Mikšík ještě za života svého starého otce Bohuslava Bohuslava 
 • r. 1695 ujal grunt Jiří Podhráský z Hlasiva zeť Mikuláše Mikšíka
 • r. 1696 ujímá grunt Václav Vaněk ze Záhostic švagr Jiřího Podhráského, který pro nemocnost nemohl dále hospodařiti
 • koncem r. 1696 opět ujal grunt Jiří Podhráský neb Mikšík
 • od r. 1720 Pavel Vokurka ze Staré Vožice
 • od r. 1740 Tomáš Vokurka syn Pavla Vokurky neb Mikšíka
 • od r. 1749 Václav Dvořák z Mašovic
 • od r. 1756 Jan Herout
 • od r. 1759 Jakub Vaněk ze Staré Vožice z pozdějšího č.p. 2
 • od r. 1783 Václav Čermák z Hlasiva
 • od r. 1811 Vojtěch Kršek syn Jakuba Krška z Hlasiva č.p. 35 zeť předešlého hospodáře 
 • od r. 1850 Jan Kršek syn Vojtěcha Krška neb Mikšíka 
 • od r. 1881 držitelkou gruntu vdova po Janovi Krškovi neb Mikšíkovi Marie rozená Lukášová z Hlasiva č.p. 1 
 • od r. 1886 hospodářem Karel František Lukáš syn Josefa Lukáše z Hlasiva č.p. 1 z rodu, který přišel do Hlasiva ze Staré Vožice č.p. 13 r. 1772, synovec Jana Krška neb Mikšíka - matka Karla Františka Lukáše Kateřina byla sestrou Jana Krška, zároveň Marie Kršková rozená Lukášová byla sestrou Karlového otce Josefa Lukáše
 • r. 1921 stále tentýž Karel František Lukáš neb Mikšík