- č.p.11 "u Mikšíků" -


 • r. 1623 grunt nebožtíka Mikuláše Bohuslava, manželka bývalého hospodáře Dorota  
 • r. 1625 ujal grunt Bohuslav Bohuslav, syn předešlého držitele, nazývaný a psaný také jako Mikuláš Bohuslav a Bohuslav Mikšík, příjmení Mikšík se v dalších časech na tomto gruntu ustálilo, v berní rule roku 1654 je Bohuslav psaný jako Bohuslav Rychtář, v té době byl ve Staré Vožici rychtářem, manželka nového hospodáře Anna, druhá manželka Johana, vdova po Janovi Mužíkovi z Hlasiva
 • r. 1683 ujal grunt Mikuláš Mikšík ještě za života svého starého otce Bohuslava Bohuslava, manželka nového hospodáře Judita
 • od r. 1695 držitelem gruntu Jiří Podhráský, syn Pavla Podhráského z Hlasiva, manželka nového hospodáře Dorota, dcera Mikuláše Mikšíka předešlého držitele
 • od r. 1696 držitelem gruntu Václav Vaněk ze Záhostic, švagr Jiřího Podhráského, který pro nemocnost nemohl dále hospodařiti
 • koncem r. 1696 opět ujal grunt Jiří Podhráský neb Mikšík
 • od r. 1720 držitelem gruntu Pavel Vokurka ze Staré Vožice z Ryndovského gruntu (č.p. 14), syn Jana Vokurky pocházejícího z gruntu Vokurkovského později očíslovaného č.p. 21, Pavel Vokurka s Jiřím Podhráským pro handlovali tyto dva grunty, Jiří Podhráský odešel na Ryndův grunt pozdější č.p. 14,
 • manželka Pavla Vokurky - Anna, dcera Josefa Vaňka ze Staré Vožice z gruntu Vaňkového (č.p. 2)
 • od r. 1740 držitelem gruntu Tomáš Vokurka, syn Pavla Vokurky neb Mikšíka, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Václava Vika šafáře z blanického dvora
 • od r. 1749 držitelem gruntu Václav Dvořák z Mašovic
 • od r. 1756 držitelem gruntu Jan Herout, syn Ondřeje Herouta z Vřesců, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Václava Dvořáka předešlého držitele
 • od r. 1759 držitelem gruntu Jakub, syn Matěje Vaňka ze Staré Vožice z pozdějšího č.p. 2, manželka nového hospodáře Magdalena, dcera Jana Stejskala ze Staré Vožice
 • od r. 1783 držitelem gruntu Václav, syn Martina Čermáka z Velkého Hlasiva č.p. 19, manželka nového hospodáře Magdalena, dcera Jakuba Vaňka neb Mikšíka předešlého držitele
 • od r. 1811 držitelem gruntu Vojtěch Kršek, syn Jakuba Krška sedláka z Velkého Hlasiva č.p. 35, manželka nového hospodáře Mariana, dcera Václava Čermáka předešlého držitele
 • od r. 1850 držitelem gruntu Jan Kršek, syn Vojtěcha Krška neb Mikšíka, manželka nového hospodáře Marie, dcera Jana Lukáše sedláka z Velkého Hlasiva č.p. 1 
 • od r. 1881 držitelkou gruntu vdova po Janovi Krškovi neb Mikšíkovi Marie 
 • od r. 1886 držitelem živnosti Karel František Lukáš, syn Josefa Lukáše z Hlasiva č.p. 1 z rodu, který přišel do Hlasiva ze Staré Vožice č.p. 13 r. 1772, synovec Jana Krška neb Mikšíka - matka Karla Františka Lukáše Kateřina byla sestrou Jana Krška, zároveň Marie manželka Jana Krška rozená Lukášová byla sestrou Karlového otce Josefa Lukáše, manželka nového hospodáře Karla Františka Lukáše - Antonie, dcera Františka Dvořáka chalupníka z Velkého Hlasiva č.p. 32
 • r. 1921 držitelem rolnické živnosti stále tentýž Karel František Lukáš neb Mikšík *1855, společně s ním na živnosti: Antonie manželka *1867, Josef syn *1889, František *1896, Anna dcera *1902