- č.p. 13 "u Lukášů" -


 • před rokem 1623 grunt Lukáše
 • r. 1623 grunt Václava Lukášů jest zcela a zaúplna zaplacený, manželka hospodáře Dorota
 • od r. 1654 držitelem gruntu Jan Lukášů, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna Brožková z Dobronic
 • od r. 1685 držitelem gruntu Václav Macek, zeť Jana Lukáše, manželka nového hospodáře Alžběta Lukášová
 • od r. 1726 držitelem gruntu Matěj Macek neb Lukáš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Jana Šmejkala z Kloužovic
 • od r. 1756 držitelem gruntu Václav Macek neb Lukáš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Ludmila dcera Matěje Vandrovce sedláka z Pohnání
 • od r. 1781 držitelem gruntu Václav Dvořák z Bítova, zeť předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Václava Macka neb Lukáše
 • od r. 1788 držitelem gruntu Václav Macek neb Lukáš, syn bývalého držitele Václava Macka neb Lukáše, manželka nového hospodáře Dorota, dcera Václava  Zachaře neb Vohradníka z Blanice
 • od r. 1817 držitelem gruntu Jan Macek neb Lukáš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Matěje  Šafáře sedláka z Mašovic č.p. 13
 • od r. 1850 držitelem gruntu Václav Macek neb Lukáš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Barbora, dcera Vojtěcha Krška sedláka ze Staré Vožice č.p. 11 
 • od r. 1881 držitelem živnosti Emanuel Macek neb Lukáš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Marie, dcera Josefa Jůzy rolníka z Nahořan č.p. 3, Josef Jůza původem ze Staré Vožice č.p. 10
 • od r. 1913 držitelem živnosti Josef Macek neb Lukáš, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Františka, dcera Josefa Balíka rolníka ze Zářičí č.p. 20
 • r. 1921 držitelem rolnické živnosti tentýž Josef Macek neb Lukáš *1885, společně s ním na živnosti: Františka manželka *1893, Marie dcera *1913, František syn *1915, Antonie dcera *1916, Milada dcera *1920, Božena Balíková švagrová *1900, Adéla Janoušová chůva *1883