- č.p. 13 "u Lukášů"


 • před rokem 1623 grunt Lukáše
 • r. 1623 grunt Václava Lukášů jest zcela a zaúplna zaplacený, manželka hospodáře Dorota
 • r. 1654 grunt ujímá Jan Lukášů syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna Brožková z Dobronic
 • r. 1685 ujal grunt Václav Macek zeť Jana Lukáše, manželka nového hospodáře Alžběta Lukášová
 • r. 1726 ujímá grunt Matěj Macek neb Lukáš syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina Šmejkalová z Pohnání
 • r. 1756 ujímá grunt Václav Macek neb Lukáš syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Ludmila Vandrovcová z Pohnání
 • r. 1781 ujímá grunt Václav Dvořák z Bítova zeť předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna Macková neb Lukášová 
 • r. 1788 ujímá grunt Václav Macek neb Lukáš syn bývalého držitele Václava Macka neb Lukáše, manželka nového hospodáře Dorota Zachařová z Blanice
 • r. 1817 převzal živnost Jan Macek neb Lukáš syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina Šafářová z Mašovic
 • r. 1850 převzal živnost Václav Macek neb Lukáš syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Barbora Kršková ze Staré Vožice č.p. 11 
 • r. 1881 převzal živnost Emanuel Macek neb Lukáš syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Marie Jůzová z Nahořan č.p. 3
 • r. 1913 převzal živnost Josef Macek neb Lukáš syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Františka Balíková ze Zářičí č.p. 20
 • r. 1921 tentýž Josef Macek neb Lukáš