- č.p. 17 "u Nováků" -


 • r. 1623 grunt Martina Suka, zůstala po něm vdova Kateřina, sirotci Jan a Voršila
 • r. 1625 ujal grunt Jan Suk , syn předešlého držitele, r. 1652 obsazuje Jan Suk grunt po Janovi Havlíčkovi později očíslovaný č.p. 10, manželka nového hospodáře Alžběta
 • podle pozemkových knih byl grunt mezi lety 1644 - 1711 pustý
 • r. 1711 ujal grunt Jan Mikšík řečený Novák, syn Mikuláše Mikšíka ze Staré Vožice, přezdívka Novák zřejmě podle toho, že Jan obsadil nově grunt dlouhá léta pustý, manželka nového hospodáře Alžběta, dcera Josefa Vaňka ze Staré Vožice
 • od r. 1718 držitelem gruntu Václav Březina, syn Jiřího Březiny z Hlasiva, manželka nového hospodáře Anna, dcera Václava Ševce ze Staré Vožice
 • od r. 1729 držitelem gruntu Pavel Březina jinak Novák, syn předešlého držitele, zůstal svobodným mládencem
 • od r. 1748 držitelem gruntu Jan Budař, syn Václava Budaře z Podolí, manželka nového hospodáře Alžběta, dcera Václava Březiny jinak Nováka bývalého hospodáře
 • od r. 1771 držitelem gruntu Vojtěch Hladík jinak Babka, syn Ondřeje Hladíka jinak Babky z Blaničky, manželka nového hospodáře Anna vdova po Janovi Budařovi jinak Novákovi, dcera Matěje Hubenky z Podolí
 • od r. 1783 držitelem gruntu Jakub Budař jinak Novák, syn Jana Budaře jinak Nováka bývalého držitele, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Václava Dvořáka ze Staré Vožice, druhá manželka Anna dcera Tomáše Kříže z Malého Hlasiva č.p. 3
 • od r. 1823 držitelem živnosti Matěj Budař jinak Novák, syn předešlého držitele a Anny Křížové, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Matěje Kostrouna z Nahořan č.p. 7
 • od r. 1853 držitelkou vdova po Matějovi Budařovi neb Novákovi Kateřina rozená Kostrounová
 • od r. 1859 držitelem živnosti Vojtěch Budař jinak Novák, syn Matěje Budaře jinak Nováka bývalého držitele, manželka nového hospodáře Petronila, dcera Jana Kazdy sedláka z Blaničky č.p. 2
 • od r. 1896 držitelem živnosti František Budař jinak Novák, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Antonie, dcera Františka Macháčka rolníka z Radostovic č.p. 6
 • r. 1921 držitelem rolnické živnosti stále tentýž František Budař jinak Novák *1864, společně s ním na živnosti: Antonie manželka *1874, Josef syn *1897, Jan syn *1899, Marie dcera *1902, Anežka dcera *1903, František syn *1907, Anna dcera *1909, Růžena dcera *1911, Karel syn *1915, Petronila matka držitele *1842