- č.p. 40 "u Kalců" -


  • r. 1799 prodal Jan Pospíchal jinak Vaněk polovici gruntu Vaňkovského č.p. 2 Václavovi Tenklovi jinak Vokurkovi, synovi Václava Tenkla jinak Vokurky ze Staré Vožice č.p. 21, tím vznikl nový selský grunt ve Staré Vožici očíslovaný č.p. 40, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jakuba Vaňka jinak Mikšíka ze Staré Vožice č.p. 11
  • r. 1804 koupil grunt Josef Král kovář ze Staré Vožice č.p. 25, ten ho obratem prodal Josefovi Wurmovi synovi, Františka Wurma měšťana z Ratibořských Hor, manželka Josefa Wurma Marie, dcera Josefa Krále
  • od r. 1814 držitelem gruntu Matěj Bednář, syn Matěje Bednáře jinak Ševce sedláka ze Staré Vožice č.p. 24, manželka nového hospodáře Mariana, dcera Josefa Janáka sedláka z Bítova č.p. 1
  • cca od r. 1854 držitelem gruntu Jan Bednář jinak Kadlec, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Marie, dcera Františka Spěváka domkáře z Velkého Hlasiva č.p. 54 ( Hlasivské Výlevy)
  • od r. 1874 držitelem gruntu Jan Šťastný, syn Františka Šťastného gruntovníka z Mutic č.p. 1, manželka nového hospodáře Marie, vdova po Janovi Bednářovi rozená Spěváková
  • od r. 1904 vdova po Janovi Šťastným Marie Šťastná
  • od r. 1907 držitelem rolnické usedlosti František Šťastný jinak Kadlec, syn Jana Šťastného bývalého držitele, manželka nového hospodáře Marie, dcera Josefa Pistulky rolníka z Hartvíkova č.p. 4
  • r. 1921 držitelem rolnické živnosti stále tentýž František Šťastný jinak Kadlec *1882, spolu s ním na živnosti: Marie manželka *1886, Marie dcera *1908, František syn *1911, Jan syn *1914, Anežka dcera *1916, Anna Kazdová služebná *1899, Marie Šťastná matka hospodáře *1841
  • začátkem 19. stol. na tomto stavení žili havíři a podruzi společně s hospodářem tohoto gruntu, nejspíš jeden z nich se přiživoval tkalcovstvím, proto u Kalců