- č.p. 20 "u Raků" zaniklá usedlost v druhé půli 20 stol. -

 • nejstarší dochovaná známá zpráva o rodě Raků ze Staré Vožice pochází z 13. června 1536, kdy dědiníci ze Záhoří (Bendova), kladli v desky zemské Janovi Rakovi ze Staré Vožici, po shoření desk zemských r. 1541 obnovili vklad do desek zemských Jiříkovi Rakovi ze Staré Vožice, synu a dědici Jana Raka, stalo se 26. ledna 1543, jednalo se o dvě louky, ležící nad Zachařovým mlejnem řečené Zátoky, které Jiříkovi Rakovi dědiníci ze Záhoří prodali
 • r. 1623 grunt Havla Raka jest zaplacený, manželka hospodáře Šťastná
 • od r. 1634 hospodařila na gruntě vdova po Havlovi Rakovi, Šťastná Raková
 • od. r. 1652 držitelem gruntu Mikuláš Rak, syn Havla Raka, z knih poddaných se dozvíme, že Mikuláš byl hospodářem již dříve než došlo k zápisu do pozemkové knihy a to někdy od r. 1644, manželka nového hospodáře Alžběta - vdova po Janovi Maršovi z Pohnánce, dcera Martina Havlíčka neb Krejčího ze Staré Vožice a matka Jiřího Marše jinak Jona ze Staré Vožice (č.p. 19)
 • od r. 1685 držitelem gruntu Jan Rak, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Magdalena, dcera Jana Michálka kováře ze Staré Vožice (od r. 1677), druhá manželka Jana Raka Dorota, vdova po Mikulášovi Vokurkovi z Pohnání, dcera Václava Suka ze Staré Vožice (od r. 1696)
 • od r. 1705 držitelem gruntu Václav Rak, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Rosina, dcera Šimona Hrnčíře z Pohnánce
 • od r. 1716 držitelem gruntu Matěj Vokurka, syn Jana Vokurky jinak Ryndy ze Staré Vožice, manželka nového hospodáře Rosina, vdova po Václavovi Rakovi rozená Hrnčířová z Pohnánce
 • od r. 1741 držitelem gruntu Matěj Vokurka jinak Rak, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Bartoloměje Lekeše šafáře z Dubu
 • od r. 1755 držitelem gruntu Šimon Marek, syn Martina Marka z Pohnánce, manželka nového hospodáře Anna vdova po Matějovi Vokurkovi jinak Rakovi rozená Lekešová z Dubu
 • od r. 1775 držitelem gruntu Matěj Vokurka jinak Rak, syn Matěje Vokurky jinak Raka bývalého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jana Vokurky ze Staré Vožice, od r. 1797 druhá manželka Anna Sedláková z Bělče
 • od r. 1804 držitelem gruntu Jakub Rak, syn předešlého držitele, Vokurkům zůstalo příjmení Rak po gruntu, manželka nového hospodáře Mariana, dcera Matěje Bednáře neb Ševce ze Staré Vožice č.p. 24
 • od r. 1838 držitelem gruntu František Rak, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Mariana, dcera Matěje Dvořáka sedláka z Velkého Hlasiva č.p. 4
 • od r. 1880 držitelem gruntu Josef Rak, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Marie, dcera Františka Kazdy neb Ryndy ze Staré Vožice č.p. 14
 • r. 1921 držitelem rolnické usedlosti stále tentýž Josef Rak *1854 vdovec, společně sním na živnosti: František syn *1886, Anežka dcera *1897