- č.p. 34 "u Vokurků" -


  • první zmínka o č.p. 34 je ve vožické matrice Z, roku 1791 ve Staré Vožici č.p. 34 zemřela Dorota Vokurková 79 let, někdy mezi lety 1787 - 1791 postavil domek s č.p. 34 Jakub Vokurka havíř ze Staré Vožice č.p. 7, syn Jakuba Vokurky havíře ze Staré Vožice
  • od r. 1813 držitelem domku Matěj Vokurka, syn Jakuba Vokurky předešlého vlastníka, Matěj havířem a ševcem, roku 1827 přikoupil k domku část pozemků od Jakuba Raka ze Staré Vožice č.p. 20, manželka nového držitele Anna, dcera Františka Pěkného měšťana z Jankova
  • od r. 1843 držitelem domku Václav Vokurka, syn předešlého držitele, manželka nového domkáře Barbora, dcera Matěje Budaře sedláka ze Staré Vožice č.p. 17
  • od r. 1848 držitelem domku Václav Valeška, syn Václava Valešky domkáře a havíře ze Staré Vožice č.p. 26 bývalého pastýře starovožického, manželka nového držitele Barbora, vdova po Václavovi Vokurkovi rozená Budařová, Václav Valeška k domkářské živnosti přikoupil ještě pozemky a rozšířil ji na chalupnickou živnost
  • od r. 1886 držitelem chalupy Petr Valeška jinak Vokurka, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Kristína, dcera Václava Chamry chalupníka z Chotčin č.p. 20
  • r. 1921 držitelem chalupnické živnosti stále tentýž Petr Valeška *1856 spolu sním na živnosti: Kristína manželka *1860, František syn *1903