- č.p. 10 "u Suků" -


 • r. 1623 Jan Havlíčků má grunt zaplacený, manželka Jana Havlíčka Dorota, dcera Mikuláše Stejskala ze Staré Vožice
 • r. 1652 ujal grunt Jan Suk ze Staré Vožice z pozdějšího č.p. 17, manželka nového hospodáře Alžběta
 • r. 1665 ujal grunt Václav Suk, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Alžběta, dcera Václava Janovýho z Bítova
 • r. 1696 postupuje Václav Suk živnost Jiříkovi, synovi Jana Jůzy z Hlasiva, manželka nového hospodáře Alžběta, dcera Václava Suka předešlého držitele
 • od r. 1722 držitelem gruntu Matěj Jůza, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Alžběta, dcera Jakuba  Milky ze Staré Vožice z chalupy později očíslované č.p. 8
 • od r. 1738 držitelem gruntu Jiří Podhráský z Ryndovského gruntu (č.p. 14), syn Jiřího Podhráského, vzal si vdovu po Matějovi Jůzovi neb Sukovi Alžbětu, při svatbě psaný jako Jiří Mikšík, přezdívku zdědil ještě po svém otci, který na Mikšíkovském gruntu (č.p. 11) do roku 1720 hospodařil než přešel na grunt Ryndovský (č.p. 14),  v knihách poddaných je Jiří Podhráský ml. psaný jako Jiří Rynda jinak Suk
 • od r. 1748 držitelem gruntu Jan Jůza, syn bývalého hospodáře Matěje Jůzy neb Suka, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Pavla Jarše z Podolí, Pavel Jareš původem z Hlasiva Tkadlec na Jaršovém, příjmení po gruntu mu zůstalo
 • od r. 1794 držitelem gruntu Martin Jůza, syn předešlého držitele, první manželka nového hospodáře  Anna, dcera Františka Johna havíře ze Staré Vožice č.p. 19, druhá manželka Anna, dcera Václava Jůzy neb Kukače chalupníka ze Staré Vožice č.p. 9
 • od r. 1820 držitelem gruntu Jakub Čermák z Rodné, vzal si za manželku vdovu po Martinovi Jůzovi neb Sukovi Annu a ujal grunt u Suků
 • od r. 1829 držitelem gruntu Josef Jůza, syn bývalého hospodáře Martina Jůzy neb Suka, manželka nového hospodáře Barbora, dcera Josefa Zemana sedláka z Vřesců č.p. 16
 • od r. 1883 držitelem živnosti Jan Konopiský ze Smilkova u Votic, manželka nového hospodáře Viktorie, dcera Josefa Jůzy neb Suka předešlého držitele
 • od r. 1918 držitelem živnosti Josef Konopiský, syn předešlého hospodáře, manželka nového hospodáře Josefa, dcera Karla Františka Lukáše ze Staré Vožice č.p. 11
 • r. 1921 držitelem rolnické živnosti stále tentýž Josef Konopiský *1884, společně s ním na živnosti: Josefa manželka *1894, Josef syn *1919, Josef Baloun bratranec *1874, Adolf Vávra čeledín *1885, Anežka Macháčková služebná *1902, Marie Kubecová služebná *1858, Jan Konopiský otec *1856
 • od r. 1937 držitelem živnosti Jan Krejčí domkář ze Starovožických Výlevů č.p. 49, manželka nového hospodáře Božena, dcera Josefa Balíka rolníka ze Záříčí č.p. 20