- fotografie místa -

kaple sv. Jana Křtitele na vrchu Strážiště v blízkosti vsi Mezilesí

hrad Český Šternberk, k pánům tohoto hradu byli v 17 stol. poddaní lidé z části Střechova nad Sázavou

 Stará Vožice č.p. 1 v tomto domě žili cechmistři stříbrných dolů starovožického revíru

nejnovější fotografie mezileského kostela, který byl přiveden do této podoby roku 2012, díky za takto opravený skvost patří mezileské obci

mezileský kostel - presbytář s gotickým klenutím bez žeber

mezileský kostel - loď

kaple sv. Jana Křtitele

zřícenina hradu Šelmberk v blízkosti Mladé Vožice

zde už je kostel v Mezilesí s odkrytými románskými okny, do této podoby byl zrekonstruován roku 1990 

Vedou se spory o stáří kostela, podle nápisu na zvonu by měl vznik sahat do roku 1084, ale je psaný gotickým písmem a sice minuskulí. Podle dějin českého písma se začala gotická minuskula používat jako jedno z prvních gotických písem, takže někdy v první půli 13. stol. Románské stavby vznikaly do poloviny 13.stol., v té době se začal rozvíjet sloh gotický, první náznaky gotiky se na našem území objevují ojediněle na počátku 13. stol., soudě podle oken, šlo ještě o prvky románské, ale presbytář už je goticky lomený bez žeber. Četl jsem informaci, že v nápisu na zvonu chybí za slovem tisícího stovková číslice, a to čtyřstého dokonce s otazníkem jestli ne pětistého. Dovolil bych si oponovat, informace, že kostel byl postaven v 15. stol. možná až v 16. stol. je nepravděpodobná, kostel je prvně písemně doložený v r. 1352, následovaly roky: 1358, 1366, 1380 atd. Podle výše popsaných skutečností by mohl být mezileský kostel vystavěný v první půli 13. stol., takže za tisícího by mohl  chybět  časový údaj "dvoustého". Nejspíše k chybě časového údaje došlo r. 1903 při tisku textu v soupisech památek.

Tyto spory však nemění nic na tom, že jde o krásnou dochovanou středověkou památku.

studánka u kaple sv. Jana Křtitele

ves Mezilesí

pohled na mladovožický zámek a část kaple Nanebevzetí panny Marie na vrchu zvaný Hrad 

kostel v Mezilesí zasvěcený sv. Jakubu Většímu připomíná se r. 1384 jako farní v děkanátu Řečickém, na fotografii je ještě kostel bez dvou románských oken, která byla zazděna,  jeden zvon ze dvou byl popsaný v  soupisech památek r. 1903 takto: š. 40cm, v. 30 cm, kolem koruny se vine nápis psaný písmem gotickým a sice minuskulí: leta bozieho tiezijeziho osmdesateho kwrteho udielan tento zwon k swatemu Jakubu, tento pravděpodobněji cca 670  nežli 830 let starý zvon, potkal neblahý osud jako spoustu jiných zvonů za první světové války, byl rekvírovaný císařským vojskem pro  účely válečné 

fotografie z r. 1903

Mezilesí - náves