- rodokmen Jenšík -

Vladycký rod rytířů Jenšíků z Ježova, prvním doloženým předkem této rodové větve byl Ondřej Jenšík, který držel v první půli 16. stol. dvůr v Ježově. 

Johanka měštka z Pacova přiznala se k vkladu a trhu, který před shořením desk léta 1530 v sobotu po sv. Matěji v desky vložila, že dědictví sví v Ježově, dvůr poplužní s dědinami ... prodala Ondřejovi Jenšíkovi z Radvanova za 30 kop. Zapsáno 14. 11. 1543.

Jan Jenšík z Radvanova postoupil v roce 1551 jako náhradu svého dluhu Ondřejovi z Ježova čtvrtý díl Noskova a dvůr kmetcí s platem. Adam Jenšík z Ježova a v Rašovicích obsílá v roce 1579 Martina Jenšíka z Radvanova a v Daměnicích a Jana Nesvačila dědiníka v Malém Ježově, aby mu dali spravedlivý díl na lidech a dědinách ve vsi Noskově, což tak spolu v nedílu s ním Adamem Jenšíkem jsou.

Prvním povýšeným do vladyckého stavu z této jenšíkovské rodové větve byl Adam Vondráček jinak Jenšík syn výše jmenovaného Ondřeje. Podle Českomoravské heraldiky Augusta Sedláčka: majestátem v úterý po sv. Dorotě (9. února) r. 1574 dáno císařem Maxmiliánem II. povolení Matoušovi Mládkovi a Adamovi Jenšíkovi, aby se psali z Ježova a dán jim erb nesoucího na modrém štítě zlatého jelena ve skoku s nožem zabodnutým do krku. A. Sedláček připouští, že není zcela jisté zda byl štít modrý či bílý...., patrně vycházel z popisu erbu v publikaci Der böhmische Adel, vydané v Norimberku r. 1885. 

Matěj Jenšík z Ježova a ve Křtěnovicích jinak Přibyl po otci Karlovi měl třetinu Jenšíkovského dvoru ve Křtěnovicích. Prodal ji v prosinci 1704 rytíři Vratislavu Mathiseusovi z Hostiné za 1500 zlatých. V roce 1706 koupil od Mikuláše Dvořáka živnost v Daměnicích. V závěti ji ještě ne zcela zaplacenou v roce 1712 odkázal synu Ondřejovi. Ten spolu s ostatními sourozenci živnost v roce 1715 prodal Matěji Zdeňkovi.

Heřman Jenšík z Ježova syn Matěje Jenšíka z Ježova jinak Přibyla ze Křtěnovic se přiženil do Horních Hrachovic roku 1705, kde se mu začalo říkat Heřman Záchodský po gruntu. Heřman Jenšík z Ježova a jeho potomci již přestali používat predikát (přídomek) z Ježova a stali se z nich svodníci. Záchod vesnice u Tábora, která byla později přejmenovaná na Náchod. Držitel dvora v druhé půli 17. stol. v Horních Hrachovicích jménem Záchodský, zřejmě pocházel z výše jmenované vsi Záchod.


erb rytířů Jenšíků z Ježova


Ondřej Jenšík *? ? / + ? ? 

Ludmila ? *? ? / + ? ?

∞  ? ?

I

Adam Vondráček jinak Jenšík z Ježova a v Rašovicích *? Ježov / + mezi 1604 a 1607 Rašovice

Kateřina Rašovcová z Rašovic *? Rašovice / + cca 1617 Rašovice

otec Kateřiny Mikuláš Rašovec z Rašovic, matka Dorota

∞ ? ?

I

Jindřich Jenšík z Ježova a v Křtěnovicích *?  Rašovice / + před r. 1651 Křtěnovice

? ? ?

∞ ? ?

I

Karel Jenšík z Ježova a v Křtěnovicích  *cca 1626 Křtěnovice / + před r. 1681 Křtěnovice

Dorota ? * ? ? / + ? ?

∞ před r. 1651 ?

I

Matěj Jenšík z Ježova a v Křtěnovicích jinak Přibyl *2.2.1656 Křtěnovice / + cca 1712 Daměnice

Mariana ? *? ? / + 9.3.1703 Křtěnovice

∞ cca 1675

I

Heřman Jenšík z Ježova jinak Přibyl jinak Záchodský *1681 Křtěnovice / + 2.3.1717 Horní Hrachovice

Kateřina Čenská *21.11.1688 Horní Hrachovice / + 1.6.1742 Horní Hrachovice

otec Kateřiny Tomáš Čenský svobodník z Horních Hrachovic , matka Kateřina vdova po Matějovi Petrovi z Mostku, Kateřina se po smrti Heřmana podruhé provdala r. 1717 za Martina Příkopa svobodníka z Horní Světlé

∞  16.11.1705 Chýnov

I

Vojtěch Jenšík jinak Záchodský *23.4.1712 Horní Hrachovice / + 11.5.1772 Horní Hrachovice č.p. 4

Kateřina Boušková * 1.3.1733 Horní Světlá / + 25.10.1773 Horní Hrachovice č.p. 4

otec Kateřiny Matěj Bouška svobodník  z Horní Světlé, matka Kateřina dcera Václava Kopeckého svobodníka z Velké Černé

∞  7.11.1751 Pacov

Matěj Jenšík *27.12.1752 Horní Hrachovice / + 20.4.1820 Horní Hrachovice č.p. 4 

Kateřina Kočová *7.9.1754 Horní Hrachovice / + 6.11.1784 Horní Hrachovice č.p. 4

otec Kateřiny Václav Kočí svobodník z Horních Hrachovic, matka Anna Marie dcera Matěje Roháčka svobodníka z Horních Hrachovic

∞ 1.2.1774 Chýnov

I

Vojtěch Jenšík *27.11.1777 Horní Hrachovice č.p. 4 / + 1.12. 1833 Bendovo Záhoří č.p. 5

Anna Budilová *15.5.1782 Stojslavice / + 17.11.1846 Bendovo Záhoří č.p. 5

otec Anny Martin Budil ze Stojslavic, matka Maria Anna dcera Václava Smrčiny svobodníka ze Stojslavic,

Anny první manžel byl Josef Mrázek z Bendova Záhoří č.p. 5 

∞ 10.10.1809 Pohnání

I

Václav Jenšík *3.9.1815 Bendovo Záhoří č.p. 5 / + 26.12.1874 Bendovo Záhoří č.p. 5

Kateřina Dvořáková *29.41811 Bendovo Záhoří č.p. 1 / + 29.3.1888 Bendovo Záhoří č.p. 5

otec Kateřiny František Dvořák svobodník z Bendova Záhoří č.p. 1, matka Kateřina dcera Jana Krcha svobodníka z Bendova Záhoří

∞ 23.6.1840

I

Matěj Jenšík * 1.2.1849 Bendovo Záhoří č.p. 5 / + 18.11.1911 Janov č.p. 1

Barbora Čechotová *20.9.1842 Janov č.p. 1 / + konec roku 1875 Janov č.p. 1

otec Barbory Jan Čechota sedlák z Janova č.p. 1, matka Kateřina dcera Daniela Krcha svobodníka, držitele statku v Ústějově č.p. 1 a stavitele ústějovské kapličky 

∞ 1872 Mladá Vožice

I

Karel Jenšík *10.4.1873 Janov č.p. 1 / + 26.1.1949 Janov č.p. 1

Antonie Mrázková *26.8.1883 Běleč č.p. 7 / + 31.3.1949 Janov č.p. 1

otec Antonie Josef Mrázek gruntovník v Bělči č.p. 7 původem z Janova č.p. 6, matka Antonie dcera Františka Kloce gruntovníka v Bělči č.p. 7 původem z Neustupova č.p. 25

∞ 4.11. 1902 Mladá Vožice

I

Marie Jenšíková * 28.1.1905 Janov č.p. 1 / + cca 1959 Nová Ves č.p. 5

Antonín Lukáš *22.11.1894 Nová Ves č.5 / + 9.12.1966 Nová ves č.5

 ∞ 29.1.1927 Janov 

I

Marie Lukášová *3.1.1928 Praha / + 23.9.2009 Nová Ves č.26