- č.p. 24 "u Ševců" -


 • r. 1623 grunt Jiříka Švece 
 • r. 1632 ujímá grunt Mikuláš Švec, manželka nového hospodáře Anna 
 • od r. 1666 Anna vdova po Mikulášovi Švecovi 
 • od r. 1678 Petr Budař z Podolí vdovec, vzal si dceru Mikuláše Švece Annu, živnost vedl bez zápisu v gruntovní knize 
 • r. 1687 ujal živnost Václav Bednář z Dobronic 
 • od r. 1716 Matěj Bednář syn Václava Bednáře neb Švece předešlého držitele, manželka nového hospodáře Magdalena dcera Václava Raka jinak Koláře ze Staré Vožice
 • od r. 1739 Jakub Bednář syn Matěje Bednáře neb Švece předešlého hospodáře 
 • od r. 1756 Matěj Macek neb Lukáš syn Matěje Macka neb Lukáše ze Staré Vožice z Lukášového gruntu později očíslovaného č.p. 13, vzal si vdovu Annu po Jakubovi Bednářovi  
 • od r. 1775 Matěj Bednář syn Jakuba Bednáře neb Švece bývalého hospodáře tohoto gruntu   
 • od r. 1809 Jan Bednář syn Matěje Bednáře neb Švece předešlého hospodáře  
 • od r. 1820 Matěj Bednář bratr Jana Bednáře neb Švece předešlého hospodáře
 • od r. 1837 Jan Bednář syn Jana Bednáře neb Švece bývalého hospodáře tohoto gruntu 
 • od r. 1855 Václav Švec syn Jana Švece z Řemíčova č.p. 13 a zeť Jana Bednáře předešlého hospodáře 
 • od r. 1901 Emanuel Švec syn Václava Švece předešlého hospodáře 
 • r. 1921 držitelem rolnické živnosti stále tentýž Emanuel Švec *1875, společně sním na živnosti: Josefa manželka *1876, Josef syn *1904, Růžena dcera *1906, Václav syn *1908, Františka dcera *1911, Anežka dcera *1913, Anna dcera *1916