- rodokmen Filip -

Svobodník Tomáš Filipů 11.2.1626 koupil ve Střechově nad Sázavou svobodný dvůr od Jakuba Běloucha. Tomáš měl s první manželkou neznámého jména i příjmení šest dětí, které se dožily dospělosti: 

  • Lidmilu - manželství s Jiřím Křehulem ze Sedmpánů, tam také žili
  • Jana - manželství s Alžbětou Lejčkovou z Miřetic, Jan s Alžbětou založili jednu z rodových větví Filipů později široce rozvětvenou na Miřeticku 
  • Václava - viz níže v rodokmenu, potomci Václava a Kateřiny rozvětvili rodovou větev na Soušicku 
  • Matěje - manželství s Annou Vladykovou ze Soušic, tam také žili, jejich syn Václav založil rodovou větev v Hroznicích 
  • Jiřího - manželství s Alžbětou Řezníkovou ze Lhoty, původně její otec ze Soušic, žili ve Střechově, začátkem 18.stol. odešel se syny do Petřínů, kde nadále žili i jejich potomci
  • Jindřicha - manželství Dorota ?, držel na polovic s bratrem Jiřím svobodný dvůr ve Střechově po otci. V matrikách se příjmení Jiřího a Jindřicha většinou uvádí Tomášů, dále přetvořené na Tomášek (po otci Tomášovi).

S druhou manželkou Annou Vokšickou ze Studeného měl Tomáš čtyři dcery, které se dožily dospělosti:

  • Kateřinu - manželství s Václavem Buškem ze Studeného, tam také žili 
  • Annu - manželství s Janem Tkalcem ze Soušic, žili ve Zderadinách 
  • Markétu - její cestu neznám
  • Lidmilu - manželství s Jiřím Tkalcem ze Soušic, žili v Psářích

Nové bádání ohledně Filipa, z kterého vznikl tento rod, odkrylo nové objevy. V Trhovém Štěpánově skutečně byl počátkem 16. stol. sedlák Filip, navazuji na článek v úvodu, kde popisuji Tomáše Filipového z Trhového Štěpánova v druhé půli 16. stol. V DZV je zápis z roku 1541, kde poddaní platí svému pánu Zdeňkovi Trčkovi z Lipé a na Vlašimi důchody ze svých dvorů kmetcích. Mezi poddanými je v městečku Štěpánově uvedený poddaný Filip, ten by měl být otcem výše uvedeného Tomáše Filipového. V 17. stol., podle berní ruly a také gruntovní knihy, vlastní už Filipové dva grunty v Trhovém Štěpánově a to bratři Tomáš a Havel Filipovi. Poté tam hospodaří jejich potomci. Z tohoto rodu se oddělila také rodová větev v Souticích. Pozor nezaměňovat se Soušicemi!

Zároveň se objevuje v 16. stol. jiný Filip, dědiník z Tatouňovic, z kterého vznikl rod Filipů, který se v okolí Tatouňovic objevuje v 17. stol. Postupně však vymizí, zřejmě z důvodu, že tento rod obsazuje selské grunty, po kterých dostává jiná příjmení. Roku 1557 drží dvůr v Tatouňovicích bratři Jiří, Martin a Filip dědiníci z Tatouňovic. Roku 1571 podle DZV Jiří a Filip bratři dědiníci z Tatouňovic dělí dvůr na dvě polovice. Ještě roku 1605 podle staré manipulace jsou v Tatouňovicích dva svobodné dvory (rozdělený dvůr na dvě polovice z r. 1571), na jednom jsou bratři Matěj, Martin a Václav, dědiníci z Tatouňovic, a na druhém Matěj Mudrák z Tatouňovic, ten nejspíš sedí na dvoře po Jiřím, bratru Filipa, z r. 1571. Roku 1626 už drží Mudroch ( Mudrák) v Tatouňovicích jeden a půl dvora a platí také z poddaných. V berní rule z r. 1654 je v Tatouňovicích jeden svobodný dvůr a na něm je Jan Mudroch. Druhý je poddaný grunt k pražské Michli a na něm Jiří Zámek. V benešovské matrice 1 začátkem dvacátých let 17. stol. křtí v Tatouňovicích Martin Filip velmi pravděpodobně jeden z bratrů z roku 1605, uvedených ve staré manipulaci, kde nejsou bratři uvedeni příjmením, ale ještě jako dědiníci z Tatouňovic. Z dostupných pramenů lze soudit, že Matěj Mudroch koupil mezi lety 1605 - 1626 od dědiníků ještě půl dvora a druhou půlku koupila vrchnost z pražské Michle, na které měla svého poddaného a to nejspíš v té době Martina Filipa. Kdyby nebyla nezvěstná tato pozemková kniha z pražské Michle, věřím, že by se dalo vše vysvětlit, ale bohužel tento vzácný rukopis nelze v archivu otevřít a číst z něho:  https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=E1BD3500B72711DF820F00166F1163D4                        Vše nahrává skutečnosti, že z původních dědiníků z Tatouňovic se stali poddaní. Martin Filip, křtí v Tatouňovicích naposledy 5. listopadu 1626. Roku 1626 přesně 11. února, kupuje svobodník Tomáš Filipů od Jakuba Běloucha ve Střechově svobodný dvůr. Roku 1627 jde za kmotra narozenému dítěti Matěje Mudrocha z Tatouňovic Matěj Filip ze sousedního Čakova, nejspíš bratr Martina Filipa a také pravděpodobně jeden z bratrů uvedených roku 1605 ve staré manipulaci. V benešovské matrice 2 je zápis, kde se žení Jiřík Filipů ze vsi Čakova s Markytou, dcerou Matěje Mudrocha z Tatouňovic, stalo se dne 6.2.1628. Tento Jiřík Filip nejspíš obsadil grunt po Martinovi Filipovi, ještě 3. března roku 1641 jde Jiřík Filipů z Tatouňovic za kmotra narozenému dítěti Jakuba Robise z Čakova, matrika Sázava 01d. Téhož roku jde také za kmotra Jan Filipů původně napsáno z Lišnice jako u druhého kmotra, ale pak přepsáno nejspíš na Čakov. Jiříka Filipa na gruntu v Tatouňovicích vystřídal Jiřík Zámek, uvedený v berní rule. Po té se už Filipové v matrikách objevují v těchto místech jen v Ratajích v druhé půli 17. stol. Tomáš Filipů ze Střechova mohl být syn Martina Filipa z Tatouňovic, který tam naposledy křtil roku 1626, roku 1630 se objevuje ve zpovědním seznamu divišovské farnosti mezi střechovskými Martin Filip. Dva svobodníci Tomáš Filip a Jan Kubík nejsou mezi střechovskými zapsaní a nejsou tam ani jejich manželky. Rodiny dvou svobodníků ze Střechova mohli chodit do jiné farnosti. Tomáš Filipů si mohl vzít dceru z jednoho svobodníků např. dceru Jakuba Běloucha a udržet tak svobodný stav, který ostatní Filipové v Tatouňovicích a okolí neudrželi. Další dvě zajímavé skutečnosti, které spojují potomky Tomáše Filipa ze Střechova s Tatouňovicemi se událi v pozdější době, považuji je za důležité události, které nasvědčují, že by Tomáš Filipů měl opravdu pocházet z Tatouňovic než - li z Trhového Štěpánova. První z nich se udála 14.2.1740, kdy Jan, syn Václava Filipa svobodníka ze Soušic, si bere za manželku Alžbětu, dceru Jana Mudrocha z Tatouňovic. Tento Jan Filip byl pravnukem Tomáše Filipa svobodníka ze Střechova. Druhá se udála někdy v letech 1830 - 1832, kdy do Tatouňovic č.p. 1  přichází Jan Filip, chalupník z Čekanova č.p. 14 se svojí manželkou Barborou, dcerou Jakuba Koláře z Čekanova a ujímá tento svobodný grunt po Janovi Mudrochovi. Jan Filip byl synem Josefa Filipa sedláka z Makolusk č.p. 6 a Doroty Staňkové původem z Opatovic II. Josef Filip byl původem svobodník z Hroznic. Do Hroznic přišli Filipové r. 1698 ze Soušic, a to svobodník Václav Filip, vnuk Tomáše Filipa ze Střechova. Jan Filip mezi lety 1819 - 1830 poddaný chalupník v Čekanově č.p. 14 s manželkou Barborou, křtili své děti v úžické farnosti. Od 25. září 1832 křtili své děti jako svobodníci z Tatouňovic č.p. 1 v kozmické farnosti. Při obsazení svobodného gruntu v Tatouňovicích č.p. 1 nabývá Jan stavu svobodného sedláka. Zajímavé je, že se do Tatouňovic Jan ani nepřiženil. Toto dosazení na "statky" v Tatouńovicích si lze vysvětlit snad jen dvěma způsoby: buď na nich mohli kdysi hospodařit jeho předci nebo k této události postačilo rodové spojení výše uvedené svatby Jana Filipa a Alžběty Mudrochové r. 1740? O dosazení Jana Filipa do Tatouňovic  rozhodl pravděpodobně svobodnický úřad, který spravoval starší svobodník v určité  svobodnické čtvrti. 


Tomáš Filip *cca 1603 ? možná Tatouňovice / + 1670 Střechov nad Sázavou

první manželka ?  *? / + cca 1648 Střechov nad Sázavou

∞ ? 

I

Václav Filip *cca 1638 Střechov / + 30.5.1709 Soušice

Kateřina Kubátová *cca 1646 Soušice / + 11.3.1728 Soušice

rodiče Kateřiny: otec Jan Kubát svobodník ze Soušic, matka Mariana z gruntu Harybarantského u Suchomelova mlýna pod Soušicemi

      ∞ 27.7.1666 Kácov

I

Jiřík Filip * 28.2.1677 Soušice / + 24.5.1717 Soušice

Dorota Kozlová *12.2.1677 Petrova Lhota / + 1.9.1722 Soušice

rodiče Doroty: otec Jakub Kozel kolář v Petrově Lhotě, později šafář v Libčicích dnes zaniklá vesnice, matka Máří Magdalena Dědiňáková dcera svobodníka ze Sedmpánů

 ∞ 22.6.1698 Dolní Kralovice

I

Jan Filip *18.5.1699 Soušice / + 11.6.1759 Soušice

Marie Kopecká *březen 1704 Vlašim / + ?

rodiče Marie: otec Jan Kopecký svobodník původně ze Ctiboře, matka Anna Kehárová ze Suchomelova mlýna pod Soušicemi dcera Jiřího Kehára původem ze Sedlečka u Velíše a Alžběty dcery Bartoloměje Čermáka jinak Suchomela z mlýna pod Soušicemi

∞ 9.5.1723 Kácov

I

Václav Filip *4.8.1724 Soušice / + 24.2.1779 Soušice č.p. 10

Terezie Zadáková *10.4.1731 Soušice / + 12.7.1776 Soušice č.p. 10

rodiče Terezie: otec František Zadák svobodník ze Soušic, matka Apolena Hlávková ze Soušic

∞ 18.11.1753 Kácov

I

Jan Filip *1.9.1766 Soušice / + 7.3.1824 Týn č.p. 7

první manželka Terezie Hromasová *7.8.1763 Zdebuzeves /+ cca 1798 ?

rodiče Terezie: otec Václav Hromas sedlák ze Zdebuzevsi původem z Radonic, matka Kateřina Polesná ze Soběšína

∞ 29.6.1790 Zdebuzeves

I

Václav Filip *13.10.1790 Střechov n S. č.p. 12 / + 28.1.1848 Mezilesí č.p. 17

první manželka Marie Adamová *20.5.1794 Velký Ježov č.p. 18 / + 17.3.1825 Mezilesí č.p. 1

rodiče Marie: otec Jan Adam sedlák z Velkého Ježova č.p. 18, tento rod původem z Velké Chyšky, matka Marie Albrechtová svobodná z Velkého Ježova č.p. 10 

∞ 19.5.1817 Smilovy Hory

I

Antonín Filip *17.8.1821 Mezilesí č.p. 1 / + 26.9.1887 Mezilesí č.p.22

Anna Jalovecká *28.12.1822 Mezilesí č.p. 31 / + 19.3.1881 Mezilesí č.p. 22

rodiče Anny: Josef Jalovecký sedlák z Mezilesí č.p. 31, matka Dorota narozená ve Staré Vožici č.p. 16, dcera Matouše Hladíka familianta, havíře z Blanice, později havíře ze Staré Vožice, nakonec sedláka ze Staré Vožice č.p. 16, narozený v Malé Blaničce, matka Kateřina Nekutová jinak Bártová po gruntu z Chotčin 

∞ 21.2.1843 Lukavec

I

Josef Filip *23.1.1853 Mezilesí č.p. 17  / + 31.12.1896 Mezilesí č.p. 23

Anna Papežová *16.5.1856 Jetřichovec č.p. 20  / + 3.1.1933 Mezilesí č.p. 23

rodiče Anny: otec Michal Papež rolník z Jetřichovce č.p. 20, matka Marie Švecová, dcera Jana Švece svobodníka z Jetřichovce č.p. 9 a Josefy Blažkové z Jetřichovce

∞ 23.11.1875 Pacov

I

Václav Filip *12.1.1891 Mezilesí č.p. 23/ + 21.9.1977 Mezilesí 

Marie Adamová *17.8.1894 Nízká Lhota č.p. 19  / + 29.6.1971 Mezilesí č.p. 42

rodiče Marie: František Adam soustružník knoflíků z Německé dnes Nízké Lhoty č.p. 19, matka Marie Jelínková, dcera Matěje Jelínka podruha z Hodějovic č.p. 1 původem ze Starého Pelhřimova a Františky Hláskové z Dolu č.p. 22

∞ 27.9.1915 Lukavec

I

Josef Filip *23.6.1919 Mezilesí č.p. 42 / + 16.6.1986 

Marie Jalovecká *12.2.1929 Mezilesí č.p. 31 / + 19.9.1994 

rodiče Marie: Bohumil Jalovecký rolník z Mezilesí č.p. 31, matka Anežka Koubíková, dcera Josefa Koubíka rolníka z Holýšova č.p. 8 a Marie Šafratové dcery Jana Šafraty kováře z Lukavce č.p. 34 a Antonie Komárové z Týmovsi č.p. 12

∞ 22.1.1949 Lukavec

I

Josef Filip *leden 1950 Mezilesí č.p. 42

Hana Smetanová *listopad 1951 Tábor porodnice

∞ 28.4.1973 Mladá Vožice

I

Robert Filip *srpen 1975 Tábor porodnice

Klára Brychtová *únor 1983 Tábor porodnice

∞ 23.8.2008 Vlašim

I

Ondřej Filip *září 2010 Tábor porodnice, Stela Filipová  *červen 2012 Tábor porodnice