- rodokmen Smetana -

Grunt Smetanů se na počátku 17. stol. nacházel ve vsi Hlasivo dnešní č.p. 4. Jsou doloženi dva bratři z tohoto období Adam Smetana, který je doložený roku 1610 v Mašovicích a Jiří Smetana z Hlasiva, který si vzal 16.6.1613 Annu Petrovou z Mašovic a držel grunt Smetanů v Hlasivu. V roce 1623 je grunt spálený, Jiřík Smetana "od spáleniště utekl" - chápejte, že přeběhl do jiného panství k jiné vrchnosti a to vožické, do vsi Rodné, kde tento rod žije dodnes. Nejstarší syn Adama Smetany, Martin Smetana, se roku 1644 v Hlasivu ujímá gruntu po svém strýci Jiříkovi Smetanovi. V rozmezí let 1623 - 1644 z gruntu Jiříka Smetany nikdo neplatil byl pustý. Jiřík Smetana z Hlasiva, pak z Rodné, byl předek paní Krajníkové rozené Dudové  https://www.krajnikovi.cz/duda/vyvod/1162  a spojuje její vývod předků s mým rodokmenem Smetanů stejně jako Tomáš Filip ze Střechova  https://www.krajnikovi.cz/duda/vyvod/291  


                                        

                                                      Adam Smetana *cca 1580 / + 1618 Mašovice

                                                        Dorota ? *cca 1585 / + 17.10.1619 Mašovice

                                                                                        ∞ ? ?

                                                                                          I

                                                 Martin Smetana *11.11.1610 Mašovice / + 1678 Hlasivo 

                                                                  Mariana  ? * ? / + 1683 Hlasivo

                                                                                     ∞ 1637 ?

                                                                                          I

                                               Matěj Smetana *17.11.1652 Hlasivo / + 9.12.1714 Hlasivo

                                             Anna Brousková *30.5.1660 Hlasivo / + 3.2.1731 Hlasivo

                                                                           ∞ 18.10.1678 Chýnov

                                                                                          I

                                             Mikuláš Smetana *29.9.1699 Hlasivo / + 11.3.1762 Hlasivo 

                                                         Magdalena Buriánková z Hlasiva *? / + ?

                                                                           ∞ 3.11. 1748 Chýnov 

                                                                                          I

                                         Václav Smetana *30.7.1752 Hlasivo / + 12.1.1795 Ratibořice č.p. 1

                                        Anna (Anežka) Chvalová *cca 1740 / + 21.2.1810 Ratibořice č.p. 12                 

                                                                            ∞ 9.6.1776 Chýnov 

                                                                                          I

                                    Josef Smetana *15.3.1779 Ratibořice č.p. 12 / + 4.4.1833 Ratibořice č.p. 12

                           Marie Anna Kadeřávková *30.9.1775 Ratibořice č.p. 1 / + 15.11.1842 Ratibořice č.p. 12

                                                                          ∞ 29.1.1799 Ratibořice   

                                                                                          I

                                 Vojtěch Smetana *19.4.1803 Ratibořice č.p. 12 / + 5.8.1848 Ratibořice č.p. 12

                                                   Rosálie Fučíková *13.9.1807 Ratibořice č.p. 13 / + ?

                                                                        ∞ 27.2.1827 Ratibořice

                                                                                          I

                                 Václav Smetana *20.10.1837 Ratibořice č.p. 12 / + 5.1.1884 Ratibořice č.p. 21

                                                Petronila Bednářová *27.6.1843 Ratibořice č.p. 21 / + ?

                                                                         ∞ 8.1.1866 Ratibořice

                                                                                          I

                                                Antonín Smetana *10.6.1882 Ratibořice č.p. 21 / + 1962  

                                            Marie Musilová *17.8.1890 Ratibořice č.p. 38 / + 1979 Praha  

                                                                     ∞ 21.2.1911 Ratibořské Hory    

                                                                                          I

                                        Antonín Smetana *14.12.1918 Ratibořice č.p. 21 / + 17.11.1993 Tábor

                                Jarmila Hyklová *17.8.1924 Kanina č.p. 30 okr. Mělník / + 15.3.2000 Tábor

                                                                     ∞ 6.7.1946 Ratibořské Hory

I

Hana Smetanová *listopad 1951 porodnice Tábor