- č.p. 41 "u Cestářů" -


  • r. 1809 Matěj Jůza jinak Počinek, prodal polovici gruntu č.p. 15 Matějovi Hladíkovi familiantovi z Blanice, tím vzniká nová usedlost s č.p. 41, manželka nového hospodáře  Rozálie, dcera Františka Vandrovce sádeckého z Chýnova
  • r. 1815 prodal Matěj Hladík grunt č.p. 41 Františkovi Slunečkovi, manželka nového hospodáře Kateřina dcera Jana Dvořáka svobodníka z Bendova Záhoří
  • r. 1817 prodala Kateřina, vdova po Františkovi Slunečkovi grunt nazpět Matějovi Hladíkovi
  • r. 1826 prodávají poručník Jana Hladíka syna Matěje Hladíka František Hladík a spoluporučnice Rozálie Hladíková domek č.p. 41 s dvorkem a zahrádkou bez rolnických pozemků Janovi Brychtovi ze Staré Vožice č.p. 12 ten synem Matěje Brychty a Kateřiny Vávrové, tím se z půl gruntu stal domek, Jan Brychta se nejprve živil jako tesař a podruh u svého bratra Matěje Brychty, později jako havíř ve Staré Vožici, manželka nového majitele Barbora, dcera Tomáše Soukupa havíře ze Staré Vožice, druhá manželka Barbora, dcera Václava Čermáka sedláka ze Staré Vožice č.p. 11
  • od r 1833 domkářkou, vdova po Janovi Brychtovi Barbora rozená Čermáková
  • od r. 1860 držitelem domku Jan Brychta vysloužilý kapitulant, syn Jana Brychty bývalého držitele, manželka nového majitele Marie, dcera Františka Čermáka chalupníka ze Staré Vožice č.p. 9, Jan se původně živil pomocnými pracemi na poli, později cestářem
  • od r. 1883 držitelkou domku Marie, vdova po Janovi Brychtovi rozená Čermáková
  • od r. 1906 držitelem domku Emanuel Brychta jinak Cestář, též povoláním cestář jako jeho otec Jan Brychta, manželka nového majitele Viktorie, dcera Melichara Smetany chalupníka z Malého Hlasiva č.p. 5
  • r. 1921 držitelem domku stále tentýž Emanuel Brychta *1863, spolu sním na živnosti: Viktorie manželka *1878, František syn *1907