- rodokmen Hykl -

Rod mé babičky Jarmily Smetanové, rozené Hyklové. V matrikách dříve psáno také jako Hikl, Hickel, Hyckel. Nejstarší doložený předek Jan Hykl se do Vodochod dostal podle matrik někdy v roce 1710 neznámo odkud, že asi nepocházel z této farnosti a panství Odolené Vody, nasvědčují první zápisy v matrikách, kde je psaný jako Jykl a jeho manželka Jyklová. V Berní rule r. 1654 se objevují Hyklové v obcích kolem Mimoně a v městě Brandýse nad Labem, odtud by byla cesta do Vodochod nejsnažší, ale matriky dochované z té doby nic takového neukazují. Jan Hykl umírá roku 1747 ve Vodochodech, věk uvedený 97 let. Po zkušenostech z matrik v uvádění věku při úmrtích, tomuto věku nevěřím, běžné je odchýlení od pravdivého věku plus mínus deset let. Setkal jsem se i s odchýlením o patnáct let. Podle úmrtí manžeky Anny roku 1713 s kterou přišel do Vodochod, bych narození Jana Hykla situoval někdy do let 1660 - 1665. 

     

 Jan Hykl *cca 1662 ? / + 24.4.1747 Vodochody 

Anna Marie Čížková *cca 1688 ? / + 14.4.1747 Vodochody

∞ 30.1.1714 Odolena Voda

I

Jan Hykl *14.12.1714 Vodochody / + 20.4.1779 Vodochody č.p.18

Alžběta Houserová *cca 1718 ? / + 10.5.1793 Vodochody č.p. 18

∞ 28.1.1748 Odolena Voda

I

Matěj Hykl *3.3.1757 Vodochody / +22.4.1796 Vodochody č.p. 18

Anna Švehlová *27.3.1762 Panenské Břežany / + 9.9.1831 Vodochody č.p. 18

∞ 23.2.1784 Odolena Voda

I

Matěj Hykl *20.9.1796 Vodochody č.p. 18 / + 29.2.1880 Vodochody č.p. 18

Kateřina Franková *29.4.1799 Postřižín č.p. 13 / + 12.12.1866 Vodochody č.p. 18

∞ 22.2.1819 Klecany

I

Josef Hykl *8.12.1826 Vodochody č.p. 18 / + 4.10.1894 Otvovice č.p. 18

Ludmila Hálková *6.2.1827 Minice č.p. 25 / +23.4.1911 Otvovice č.p. 18

∞  28.5.1850 Minice

I

Václav Hykl *28.9.1855 Otvovice č.p. 18 / + ??

Antonie Burešová *3.4.1864 Běleč č.p. 13 / + ??

∞ 27.5.1893 Bratronice

I

Václav Antonín Hykl *22.2.1894 Otvovice č.p. 71 / + 1964 Praha

Marie Vohlídalová *29.12.1899 Polánky u Opatova okres Jihlava / + 1976 Ratibořské Hory

∞ 10.6.1923 Praha u sv. Štěpána

rozvedeni r. 1932

I

Jarmila Hyklová *17.8.1924 Kanina č.p. 30 / + 15.3.2000 Tábor

Antonín Smetana *14.12.1918 Ratibořice č.p. 21 / + 17.11.1993 Tábor

∞ 6.7.1946 Ratibořské Hory

I

Hana Smetanová *listopad 1951 porodnice Tábor