- č.p. 12 "u Stejskalů" -

 • r. 1623 grunt nebožtíka Mikuláše Stejskala, zůstala po něm vdova Kateřina, sirotci Václav a Dorota
 • r. 1625 kupuje grunt od Kryštofa Voračického Václav Stejskal syn Mikuláše Stejskala
 • od r. 1635 Jakub Stejskal, který si vzal vdovu po Václavovi Stejskalovi Voršilu, nelze však už zjistit, zda se skutečně jednalo o Stejskala nebo jestli byl už Jakub přezdívkou Stejskal po názvu gruntu
 • cca od r. 1680 na tomto gruntě hospodařil Václav Stejskal syn Jakuba Stejskala bez zápisu v gruntovní knize, Václava Stejskala manželka - Alžběta, dcera Jana  Pletichy z Nové Vsi u Chýnova
 • od r. 1696 držitelem gruntu Václav Stejskal syn předešlého držitele gruntu, manželka nového hospodáře Mariana dcera Václava Bednáře jinak Švece ze Staré Vožice
 • od r. 1727 držitelem gruntu Jan Stejskal bratr Václava Stejskala předešlého hospodáře
 • od r. 1741 držitelkou gruntu Anna, vdova po Janovi Stejskalovi, dcera Václava Kováře ze Staré Vožice z chalupy později očíslované č.p. 18
 • od r. 1747 držitelem gruntu Jiří nejstarší syn Jana Stejskala, Jiří nebyl syn Anny Kovářové, s ní se Jan oženil až po smrti první manželky Doroty, dcery Václava Bednáře neb Ševce ze Staré Vožice (č.p. 24)
 • od r. 1771 držitelem gruntu Matěj Brychta, syn Martina Brychty z Obrataně, manželka nového hospodáře Kateřina, dcera Jakuba Březiny neb Vávry z gruntu později očíslovaného č.p. 22
 • od r. 1798 držitelem gruntu Matěj Brychta neb Stejskal, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Václava Jůzy sedláka z Nové Vsi u Chýnova č.p. 1
 • téhož roku z dílu tohoto gruntu vzniká nová usedlost č.p. 39, tento díl koupil Jakub Macek ze Staré Vožice
 • od r. 1825 držitelem gruntu Matěj Brychta neb Stejskal, syn předešlého držitele, první manželka nového hospodáře Barbora, dcera Josefa Skopce z Pohnání č.p. 5, druhá manželka Kateřina, dcera Jana Procházky sedláka z Rzavé č.p. 2
 • od r. 1847 držitelem gruntu  František Brychta neb Stejskal, syn předešlého držitele, manželka nového hospodáře Anna, dcera Jana Křiklána sedláka z Chlístova u Miličína č.p. 7
 • od r. 1864 držitelkou živnosti Anna vdova po Františkovi Brychtovi 
 • od r. 1866 držitelem živnosti Jan Kohoutek, kolářský mistr, syn Františka Kohoutka šafáře z Mladé Vožice č.p. 18, Jan si vzal vdovu Annu po Františkovi Brychtovi
 • od r. 1879 držitelem živnosti Josef Brychta, syn bývalého hospodáře Františka Brychty neb Stejskala, manželka nového hospodáře Petronilla, dcera Jana Mrázka gruntovníka z Janova č.p. 2
 • od r. 1892 držitelkou živnosti Petronilla, vdova po Josefovi Brychtovi, hospodařila společně s desetiletým synem Josefem 
 • od r. 1908 držitelem živnosti Josef Brychta syn Josefa Brychty neb Stejskala bývalého držitele, manželka nového hospodáře Marie, dcera Karla Šopejstala rolníka z Nahořan č.p. 2
 • r. 1921 držitelem rolnické živnosti Josef Brychta *1882, společně s ním na živnosti: Marie manželka *1885, Anežka dcera *1909, Marie dcera *1910, Jan syn *1912, Josef syn *1919, František Brychta bratr *1880, Petronilla matka *1860