Soupis držitelů usedlostí ve Staré Vožici 

Stará Vožice, latinsky: Vetero = Vozitio, německy: Alt = Voschitz

Mým cílem je zde postupně vytvořit ucelený soupis držitelů jednotlivých usedlostí ve Staré Vožici mezi lety 1623 - 1921. Stará Vožice je místem, kde se v minulosti těžilo stříbro. Vzpomínkou na tuto činnost jsou ještě dnes patrné "haldy", které označují bývalé vstupy do štol. V blízkosti Staré Vožice vznikly i havířské osady nazývané Výlevy, jsou rozděleny do tří částí Starovožické, Hlasivské a Řemíčovské. Také se zde, v souvislosti s dolováním stříbra, nachází osady zvané Cechy, ke Staré Vožici patří Dolní a Horní Cech. Pro lepší představu zde vkládám odkaz na mapu ze stabilního katastru z roku 1830. Z této mapy lze také vyčíst původní názvy některých usedlostí (přezdívky hospodářů po gruntu např. vulgo Krejčí č.23). U některých z nich se názvy v mladší době (na rozhranní 19. a 20. stol.) změnily podle nových hospodářů, používají se dodnes a  původní zanikly. http://archivnimapy.cuzk.cz/skici/skici/TAB/TAB008018300/TAB008018300_index.html                          Kromě havířských domků, které stály nejen na Výlevech, ale i přímo ve Staré Vožici, a to čísla 5, 6 a 7, přebývaly havířské rodiny i na rolnických usedlostech. Podle matrik z počátku 19. stol. snad nebyla usedlost, kde by nějaký ten havíř nežil. Havíři se většinou stávali nemajetní bratři rolnických hospodářů, ale nalezneme zde i ty, kteří přišli např. od Příbrami. 

Informace o usedlostech mezi lety 1623 - 1850 zdroj: gruntovní knihy a soupisy poddaných chýnovského panství, matriky. Informace mezi lety 1850 - 1921 zdroj: matriky a sčítání lidu.                   

O podrobné historii dolování stříbra na starovožicku se lze dozvědět např. na těchto webových stránkách:       http://www.mining.cz/TEXTY/Rathory/Rathory.htm